April 14, 2021

mangkudthai.com

มังคุดไทย.คอม

โควิด19

5 min read

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ หมอยง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าคนที่ฉีดวัคซีนจะสามารถบริจาคเลือดได้ไหม โดยทางหมอยงอธิบายเอาไว้ ดังนี้ โควิด-19 วัคซีน กับการบริจาคโลหิต วัคซีนโควิด-19 มาถึงประเทศไทยแล้วทั้ง 2 บริษัทคือ Sinovac และ AstraZeneca...

9 min read

คอลัมน์ทำมา..ธรรมะ โดย ราช รามัญ โควิด19 เรียกได้ว่าเป็นโรคติดต่อที่ระบาดมาเร็วและร้ายแรง บอกได้เลยว่าการติดต่อจากคนสู่คนก็ง่ายดาย ย่อมเป็นธรรมดาเวลาที่เกิดโรคอะไรระบาดเกิดขึ้นจิตใจย่อมตระหนก ทั้งผู้บริหารประเทศจนกระทั่งประชาชนต่างก็อดห่วงไม่ได้ เรื่องโรคระบาดสมัยก่อนนั้นเขาเรียกกันสั้นๆว่า “โรคห่า” ซึ่งโรคนี้ก็อาจจะรวมไปถึงอหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ซึ่งไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายคราว ในครั้งพุทธกาลยุคที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์อยู่นั้นก็เคยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้น ในเมืองเวสาลี หรือไพสาลี โรคระบาดนี้แม้แต่หมอชีวก แพทย์ใหญ่ยังมึนกบาลตึบๆ กว่าที่จะคิดค้นสืบเหตุได้ รักษาได้ หากเราพึงสังเกตให้ดีๆ โรคทุกๆโรคระบาด...

23 min read

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด- 19 ทำให้สถานที่ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โรงเรียนถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะต้องวางระบบจัดการและป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งรวมตัวของคนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานโรคไม่ดีนัก และเป็นวัยที่มีการเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆ อาจไม่ระมัดระวังในการป้องกันตนเองเท่าที่ควร เผลอเอามือมาสัมผัสหน้าตาบ่อยๆ นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเรียน การรับประทานอาหาร ก็มักจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกัน...

18 min read

ปัจจุบันมีการค้นพบเชื้อไวรัสมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งก่อให้เกิดโรคติดเชื้อจากไวรัสต่างๆ มากมาย เช่น โรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสตับอักเสบซี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอีโบลา โรคพิษสุนัขบ้า โรคเมอร์ส (MERS) โรคซาร์ส (SARS) รวมถึงโรคโควิด-19 ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้คุณป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสด้วยการฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย เป็นต้น และอีกหนึ่งวิธีที่ Hello คุณหมอ...