April 14, 2021

mangkudthai.com

มังคุดไทย.คอม

สมุนไพรต้านไวรัส

18 min read

ปัจจุบันมีการค้นพบเชื้อไวรัสมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งก่อให้เกิดโรคติดเชื้อจากไวรัสต่างๆ มากมาย เช่น โรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสตับอักเสบซี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอีโบลา โรคพิษสุนัขบ้า โรคเมอร์ส (MERS) โรคซาร์ส (SARS) รวมถึงโรคโควิด-19 ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้คุณป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสด้วยการฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย เป็นต้น และอีกหนึ่งวิธีที่ Hello คุณหมอ...