April 14, 2021

mangkudthai.com

มังคุดไทย.คอม

ธรรมะ

9 min read

คอลัมน์ทำมา..ธรรมะ โดย ราช รามัญ โควิด19 เรียกได้ว่าเป็นโรคติดต่อที่ระบาดมาเร็วและร้ายแรง บอกได้เลยว่าการติดต่อจากคนสู่คนก็ง่ายดาย ย่อมเป็นธรรมดาเวลาที่เกิดโรคอะไรระบาดเกิดขึ้นจิตใจย่อมตระหนก ทั้งผู้บริหารประเทศจนกระทั่งประชาชนต่างก็อดห่วงไม่ได้ เรื่องโรคระบาดสมัยก่อนนั้นเขาเรียกกันสั้นๆว่า “โรคห่า” ซึ่งโรคนี้ก็อาจจะรวมไปถึงอหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ซึ่งไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายคราว ในครั้งพุทธกาลยุคที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์อยู่นั้นก็เคยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้น ในเมืองเวสาลี หรือไพสาลี โรคระบาดนี้แม้แต่หมอชีวก แพทย์ใหญ่ยังมึนกบาลตึบๆ กว่าที่จะคิดค้นสืบเหตุได้ รักษาได้ หากเราพึงสังเกตให้ดีๆ โรคทุกๆโรคระบาด...