April 14, 2021

mangkudthai.com

มังคุดไทย.คอม

เกี่ยวกับเรา

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด 29/9 ม.7 ถ.เทศบาล ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ก่อกำเนิดจากความมุ่งมั่นของ พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์ ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการ รับรองที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม น้ำมังคุดพนารินทร์ จึงมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสนับสนุนจากโรงงานด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ